Za posledních skoro 20 let jsem si prošla všemi možnými cestami osobního sebe rozvoje a léčení. V posledních letech jsem už zakotvila ve Vodách těla - a to zejména v objevování našeho, vlastně nekonečného, potenciálu "tekutinového těla".

Ve své práci tak zkoumám mnoho možnosti, které nabízí naše Voda - tekutiny v těle a to hlavně v Continuum Movement, který sdílím mimo jiné v kontinuálním cyklu LÉČIVÉ DOTEKY VODY, který jsem vytvořila. S tím souvisí také má práce s hlubokými bederními svaly - psoatem, kde objevuji možnosti a samo-léčivé schopnosti našeho těla a pomalu předávám dále i skrze založení ŠKOLY BEDERNÍCH SVALŮ. Do tekutin mě zasvětila Liz Koch, a hlavně Emilie Conrad jako zakladatelka Continuum Movement, která je mi stálou inspirací, neboť tato práce má velmi široké spektrum působnosti: jak říkávala Emilie, voda se dotkla všeho, co příroda stvořila....

Nyní je mým největším vzděláváním normální každodenní život. Umění skloubit mé niterné potřeby s potřeby svých blízkých, doprovázet své děti do života, žít v městském ruchu v intimním doteku sama se sebou, vážit si energie své a druhých ve všech možných symbolech, učení se skrze maličkosti a takové to Bytí, harmonie mezi mužem a ženou uvnitř sebe a zároveň umět přinést něco zevnitř ven... Nejvíce mě oslovuje tantrická stezka mého učitele Daniela Odiera, která mnou prostupuje a já, vědomí se rozpomíná... Tady vnímám svou největší hloubku a kořeny, ke kterým se vracím nebo spíše mě TO vrací a stejně je mi blízká také cesta gnostická, ranného křesťanství a spojení mariánsko-magdalenských mystérií, které mě, po letech hledání a toužení, spolu-vedou k Bohu... Věnuji se tekutinovému tělu, zkoumám, prožívám a píšu a maluji knihu o naší Živé Vodě v těle, ráda tvořím mnoha způsoby, a moc ráda ono domácí tvoření... a jsem s vděčností, že se mi podařilo také vytvořit kouzelný prostor Ateliéru těla a vody, kde se odehrává velká část mých kurzů.

...něco ze vzdělávání se...

Jsem velmi vděčna za všechny své učitele, rodinu, mé děti, všechny mé blízké, krásné bytosti, se kterými se setkávám nejen na svých kurzech, všem velmi děkuji.