Léčivé doteky vody  

...otevřený a tvůrčí koncept pohybu těla a mysli...

v posledních letech se věnuji možnostem práce s vodou – našimi vnitřními tekutinami, které tvoří většinu našeho těla. Je určitým paradoxem, že něčemu, co v sobě všichni máme, a máme toho i hodně, nevěnujeme příliš pozornosti… neboť je to vlastně samozřejmé. Je to naše voda. Jaký má voda v našem těle potenciál… nikdo z nás vlastně úplně neví…

... a vlastně jsme na začátku tohoto objevování a já bych Vás ráda pozvala k vhledu do Vašeho vnitřního prostoru...naplněného z největší části vodou... Otevřela jsem možnost kontinuálně se v této praxi rozvíjet v 5 volně navazujících setkáních, kde bych ráda sdílela své dosavadní zkušenosti. Neodvažuji se říct slovo výcvik, který se k této svobodné, hravé, volné praxi poznávání našeho vnitřního světa, příliš nehodí - ač v tomto světě také funguje jasný řád a disciplína, spíše je to setkání, učení se prožitkem, vzpomínání těla a jeho jednotlivých vrstev, spolupráce na tiché úrovni... přesto práce individuální: vstupujeme do hlubokého prostoru svého těla.

Esence práce s vnitřní vodou ve slovech:  

zvuky, pohyby vlny, spirály, kruhy

vědomí různých tělních tekutin, poznávání anatomie skrze prožitek, autentický rytmus těla, od techniky k vlastní hluboké moudrosti

hra, zvědavost, potěšení, tvoření, přítomný okamžik

oceánská zkušenost v těle, procítění a bytí v těle, intuice, hloubka

jemný, hluboký dotek sama sebe na buněčné úrovni

intimita, smyslnost, jemnost, něha

dech, prostor, zvuk, ticho, klid, plynutí

Základnou mého tvoření je skoro 20 let vlastního „seberozvoje“ (znovu se v osobním životě vracím k tichým technikám jógy, které jsem kdysi prožívala - dnes již s vtělenými léty a další prací na sobě), mnohovrstevnatá zkušenost a vzdělávání a hluboké léčení vlastního zranění, ve kterém jsem objevila a stále objevuji své dary. Předávám prožitkem, minimalizuji teorii na nezbytné - a to spíš, jak to vše převést do běžného života, sama velký díl své energie směřuji právě tímto směrem.

S tekutinami pracuje například osteopatie a v posledních desetiletích kraniosakrální terapie a biodynamika. Ty asi nejvíce přinášejí i vědecký podklad a ověřené výsledky pro širší i odbornou veřejnost. Ale s fluidním vnímáním sebe sama se potkáváme všude, kde pracujeme s lehkým pohybem a energií – Tai chi, Tao, Tantra… Ve své praxi používám syntézu vlastních zkušeností práce s různými technikami, jež jsem na své cestě potkala a které se mnou zarezonovaly tím, že mi pomohly, ale zejména má praxe a hlavně život je ovlivněn pohybem tekutin v těle - Continuum Movement® - zakladatelky Emilie Conrad, pro mě naprosto jedinečné léčitelky:) - která ukázala, mimo jiné, že pomocí tekutin lze obnovovat pohyb v paralyzovaných končetinách např. po obrně.

Čas počas kurzu je čas, ve kterém se budeme ladit jemnou, přirozenou a jednoduchou cestou na vodu v těle a její sílu... pomalu se nořit do svých hlubin skrze potěšení, smyslnost, intuici i tichou radost.

Roční cyklus má tyto témata v 5 setkáních. V září 2019 otevírám 2. ročník - nový roční cyklus:  

 • 1. POZNÁVÁNÍ HLUBIN TĚLA – JSME VODA - hluboké svaly a tkáně - NOVÝ TERMÍN NOVÉHO CYKLU: 27-29. ZÁŘÍ 2019. Ladění těla a ladění se na tělo tak, abychom se dostali k poznávání a uvolňování nejhlubších svalů a tkání, včetně orgánů. Poznávání souvislostí. Pružnost, měkkost, která vychází zevnitř. Síla jemnosti. Budeme se ladit na hluboké úrovni - měkká, šťavnatá páteř, uvolnění hlubokých svalů bederních, primitivní trubice, síla a pružnost bránice, vnitřní tkáně - probouzet k vnímavosti a živosti skrze jemné techniky. Vlna jako základní pohyb.

 • 2. NÁVRAT V PŘÍTOMNOSTI – POČÁTKY, ŘEKA ŽIVOTA, HLUBOKÉ EMOCE V TĚLE A MYSLI, - měknutí a rozpouštění. NOVÝ TERMÍN NOVÉHO CYKLU: 29.11.-1.12.2019 Tělo, mysl a emoce. Počátky našeho života v děloze. Jemné prvotní pohyby a embryonální meditace. Vnitřní pulzace a rytmus autonomního nervového systému. Jdeme s vlastní řekou života. Dotek se Zemí a Matkou. Náš vývoj a limbický systém.

 • 3. VĚDOMÍ KOSTÍ A LÉČENÍ BEDERNÍCH SVALŮ - 15-16.2.2020. Tekutiny námi pohybují, mají vlastní sílu a život. Tam, kde je sucho, není výživa. Místo je rigidní, mrtvé. Oživování těla pomocí vnitřních tekutin. VĚDOMÍ KOSTÍ A LÉČENÍ ZVUKEM, zakostění:). Léčení bederních svalů prakticky a jednoduše skrze práci s tekutinovým tělem a hydrataci tkání. Toto je jediný seminář, který se koná pouze v sobotu a neděli (bez pátečního večera) a pro absolventy cyklu je cena víkendu 2500 Kč. Seminář se koná v Centru Loretu, více pak dám vědět mailem.

 • 4. ŽIVÁ A PLNÁ PŘÍTOMNOST V TĚLE, PROPOJENÍ TĚLA A PROSTORU, HLUBOKÉ LÉČENÍ - termín 17-19. dubna 2020. Středová linie (energetického prostoru "midline") - kde se skrývá náš velký potenciál - není to jen páteř, ale také mícha, mozkomíšní mok. Je to podobné, jako když jste si sami sobě kranio terapeutem. Vlastní hlubiny. SEBE-LÉČIVÝ POTENCIÁL A HLUBOKÁ REGENERACE A VÝŽIVA. Spojování pánve a srdce ve zvuku a pohybu. Síla jazyka - zapomenutý sval, ale přitom vlastně... nejsilnější...obnovování pohybů a zvědomování. Léčení skrze tekutinové tělo a téma našich kostí. Vitalita a výživa. Vědomí srdce. Prostor kolem nás jako naše součást. Důvěra ve vlastní intuitivní moudrost. Emilie Conrad říkávala, že opravdu uvolněná tkáň má dotek s vesmírem, a my se můžeme jednoduchou cestou dostat do hlubokého kontaktu se sebou.

 • 5. ŽIVOTNÍ SÍLA, VIBRACE V TĚLE A HLUBOKÁ INTIMITA TĚLA - 5-7.6.2020. Životní síla (Ódžas, sexuální síla, dech Života, vitální síla - mnoho názvů stejné esence...) v těle, zkoumání vlastní síly. Budeme obnovovat fluidním pohybem milostný vztah se svou vlastní energií cestou jemnosti, něhy a smyslnosti skrze hru s tělem, která se dostává hodně hluboko pod kůži.. to k rozšiřování našich nekonečných možností, byť není zde cíle... , spíše ponořit se a zažít sílu jemné ženské energie, které je vlastní vlnění, chvění, milostné opojení - okamžik prvotního zrození. Budeme pracovat s pohyby a vědomím ženských orgánů, ženská sexuální anatomie a mystická symbolika, obnovovat ztracená či hluchá - zamrzlá energetická vnitřní spojení, která jsou důležitá pro vnímání a práci se silou vnitřního Erose - jemnou "vodní" cestou, tato část určena jen pro ženy:). Uvolňování prostoru těla cestou jemnosti Vody k otevření se našemu plnému energetickému potenciálu, vnitřnímu propojení léčivé, sexuální a spirituální síly.

  Cesta „přímo do tekutin“ skrze tělo (je to hravá somatická práce) může být pro nás jednoduchým pohybem, osvěžením, sedmimílovými botami ve Vašem vývoji, cestou léčení těla a ducha i spirituální záležitostí pro ty, kteří na své cestě došly k přesvědčení, že naše tělo je naším vesmírem.

  S objevováním vln v prostoru těla, s jemností, spontánností, něhou, otevřeností vůči sobě, potěšením, intuicí i oceánskou zkušeností, vlastním autentickým rytmem těla a srdce, důvěrou a přítomností tady a teď... kdy pomocníkem je naše mysl, pohyb, dech a zvuk.

  ORGANIZACE A CENA:  

  Mezi jednotlivými kurzy si necháváme dostatečný prostor pro integraci do těla. V rámci svobodného tvoření a rozhodování je možné je také navštívit jednotlivě, nicméně.. prostě energeticky navazují na sebe:). Kurzy se budou konat u mně v Ateliéru ve Vlašské 10, Praha 1. Časová organizace: pátek 18-21 hodin, sobota 9:30-17 hodin, neděle 9:30 - 16:00.

  Cena: 3000 Kč za víkend od pátku večera - neděle do 16 hodin, při účasti dalších kurzů 2800 Kč. Přihlášky na michaela.cusanova@seznam.cz nebo tel. 732 12 60 23 (stačí i sms s Vaší mailovou adresou, na kterou se Vám ozvu).

  CO NÁM MŮŽE PŘINÉST VODA?  

  TĚLO:

  - uvolňujeme nervový systém, můžeme přejít do stavu hluboké relaxace i v případech, kdy nám to "napjatý" nervový systém nedovoluje (napětí v těle znemožňuje jinak bližší kontakt a uvolnění)

  - odstraňujeme bloky na úrovni tělesné a energetické - práce s vodou se používá i při léčení hlubokých traumat, nastává rozmrazování tělesných pancířů – skrze velmi jemnou cestu

  - naše tělo je složeno z tekutin – pracujeme s kostrou, klouby, lymfou, krví… a dochází tak na tělesné úrovni k uvolňování a vyživení ve smyslu spíše biologického (organického) pohybu než-li bio-mechanického. Organický pohyb v našem vývoji předcházel mechanickému.

  - velmi nenápadně pracujeme s emocemi přes tělo. Není to ovšem zapojení logiky, racionálna (hlava se naopak "vypíná"), vše probíhá přirozeně, jemně, jakoby homeopatickou cestou (chybí zde "vrchol“, katarze, cíl... momenty velké změny). Až po nějáké době si můžeme uvědomit mnohdy i ty velké změny ve svém životě, je to práce procesuální, v pochopení neustálého tvoření, změny jsou však hluboké a trvalé. Nepracujeme s emocemi skrze pojmenování či imaginaci, ale pracujeme s intuicí, prostorem těla a důvěrou.

  - jdeme do vlastní hloubky

  - objevujeme vlastní rytmus a vlastní vlny – zvědomění vln přináší další možnosti práce a tvoření..

  - fluidní pohyb samotný je velmi léčivý, vyživující, obnovuje sensitivitu a vnímavost

  - přecházíme na buněčnou úroveň a to má velký přesah na naše celkové vnímání - mnozí to přirovnávají "cestě domů".

  MYSL A ENERGIE:

  - dostáváme se do stavu plynutí, ale přitom zůstáváme uzemněni

  - propojení jednotlivých složek naší osobnosti – tělo, emoce, energie, duše… často je to velmi odděleno (děláme něco, co vnímáme v našem zájmu těla, ale ono to tak není, naše rozlišovací schopnost je ovlivněna oddělením se od svých pocitů a těla). Vracíme se do svého těla jako moudrého rádce, propojujeme se s čistým vnímáním

  - celkové uvolnění nás otevírá k naši intuici, aniž by to bylo záměrem. Intuice má kořen spíše v břišním mozku než racionálnu a vyhodnocení v horním mozku

  - vyživujeme sexualitu, probouzíme vlastní smyslnost (např. nejpomalejší rytmus v našem těle je hormonální). Voda je "vodič" energie i " katalyzátor" zrání - to by mohlo zajímat všechny, kteří se zabývají vědomou prací se sexuální energií. V hlubokém uvolnění je naším přirozeným stavem orgasmické propojení se svou energií... jdeme přirozenou cestou nalézání onoho prostoru, který miluje...

  - "inteligence vody" ví, co má dělat .... cvičení je u každého individuálním prožitkem podle toho, co zrovna teď potřebuje: o inteligenci vody.... nepotřebujeme říkat naší buňce co má dělat (buňka je vlastně voda), orgánům, co mají tvořit... na tuto inteligenci se napojujeme a za tuto důvěru napojení jsme odměněni...

  - při práci s vnitřní vodou se dotýkáme vlastního podvědomí i kolektivního vědomí... i to je jeden z důvodů, že často si v sobě můžeme sáhnout na velmi hluboké prožitky či jakoby techniky práce s energií, které se tváří jen zdánlivě "pokročilé" - ztrácí se totiž hranice mezi já a Já. Voda je urychlovač nebo katalyzátor našeho zrání a vývoje.. vždy tomu tak bylo!!! Pomocníkem v přechodu ... od "potřebuji učitele nebo léčitele" k ... "jsem si učitelem a léčitelem"..

  - hybatelem v pohybu je naše zvědavost a potěšení a to pomáhá ke změně myšlení

  - samotné techniky jsou jednoduché, však největší prací je naše změna myšlení...

  - stáváme se celistvými, voda v sobě obsahuje vše… je to práce s tělem na mnoha úrovních (energie, emoce, dostáváme se ke komunikaci s duší, voda nese energii počátku), nerozdělujeme tělo do jednotlivých úrovní, stáváme se celiství…

  - kontraindikace: není v těle… ale v naší mysli, nicméně tento druh práce může sebou přinést i vyplavování starých nánosů… však jemnou cestou bez velkých výkyvů

  - otevírá se naše srdce... a děje se tak samo bez tohoto záměru... prostě se to děje:)

  - učíme se PŘÍTOMNOSTI a DŮVĚŘE ve své tělo a jeho mystérium

  PRO KOHO? (vycházím z reakcí žen, které s tímto zarezonovaly, body jsou orientačně)

  - pro Vás, kteří potřebují nebo upřednostňují individuální cestu a chcete být ve SVÉM TĚLE, nepracujeme s energií skupiny - kolektivní energie nás zasahují subtilněji, není zde "nápor" (ty, kterých se to týká, ví)

  - pokud jste si prošli již nějakou terapeutickou cestou a hledáte něco dalšího, chcete jít více do hloubky

  - nebo prostě... oslovuje Vás jemnost, něha a především volnost - pracujeme s vlastním příběhem vlastní cestou

  - chcete probudit spontánnost, hravost, kreativitu ve svém životě - učíme se, jak je náš pohyb hravostí a zvědavostí - a to pro naši složitou mysl není vůbec jednoduché, ale jinak to jednoduché je:)

  - chcete propojit spiritualitu s běžným životem - práce s tělem na biologické úrovni (dotýkáme se Života v nás) vnáší do našeho života hlubokou uzemněnou spiritualitu. Prostě jsme přítomné v těle, které se cítí lehce a přitom je na Zemi:). Výsledkem je, že se onen "běžný život" "zproduchovní":)..a tento pocit vychází více z těla, než hlavy.

  - oslovuje Vás přirozená a jednoduchá praxe, ve které nalézáme vlastní autenticitu, jste zastánci "pomalosti":), zajímá Vás více to, co je za technikou, než technika samotná

  CONTINUUM MOVEMENT® - co je to?  

  Hezky se Continuum Movement, které bude naší největší inspirací, popisuje zde: "Continuum je somatický přístup, jehož prostřednictvím můžeme zkoumat tělo a naučit se naladit na na něj jako živý proces, orchestr neustálé komunikace a rezonance a napojit se na tvůrčí inteligenci našich buněk. Můžeme zažít, že jsme v pohybu a že pohyb jsme. K tomu používáme dech, zvuk, jemně dynamický stimulační pohyb a receptivní, senzorický stav otevřené pozornosti. To nám umožňuje, abychom si všimli impulsů pohybu, které vznikají v hloubce našeho těla. Tím, že vědomě tyto pohyby povolíme, podporujeme komplexní, sebe-regulační procesy, které jsou často doprovázeny mentální a emocionální jasností, pocitem vyživení, propojením, pocitem bezpečí a posouváme se od často konvenčního, racionálního, lineárního myšlení k více komplexnímu, více-směrnému myšlení, které propojuje mysl a tělo v jednotu a přináší nás k celistvosti a moudrosti." (zdroj: Somatická Akademie Berlín).

  Autorka mandaly: Martina Slabá - www.martizena.cz. Grafika: Edita Plzáková - www.jogaseditou.cz