BEDERNÍ SVALY A KÝVAČ HLAVY - MOSTY V TĚLE

v neděli 24.3.2019 v Jemném světě na Vinohradech od 9:30 - 16:30 hodin

Oblíbený prožitkový kurz věnovaný nejhlubšímu svalu v těle - psoas major (velký bederní sval) a jeho zrcadlovitému spojení se svaly krku - kývačem hlavy. Prožitkem a nacítěním budeme věnovat dvěma svalovým mostům v těle - BEDERNÍMU SVALU (psoas) A KÝVAČI HLAVY (sternocleidomastoideus). Právě oni dva nám velmi často působí různé potíže a to i proto, že se vzájemně zrcadlí a ovlivňují. Pokud nás bolí bedra, vězme, že problém je i v krční páteři a naopak. Na našem semináři se na toto spojení podíváme trochu organicky:). Přestože se jedná o svaly, bude nás zajímat i to, co pod těmi svaly je. Problém sám o sobě není jen problémem svalů, přesto jejich uvolněním můžeme ledacos ovlivnit. Techniky, které budeme používat, se střídají ve velmi jemných postupech mikropohybů, dechu a zvuku a zejména hravého objevování našeho tekutinového těla - rytmus mozkomíšního moku může mít velký vliv na stav všech tkání v těle.

Budeme objevovat léčivé vztahy mezi mimikou, prostorem vnitřního ucha, očima a krkem, bederními svaly a ostatními částmi těla k porozumění naší celistvosti a integrity. Podíváme se na nejdelší nerv v těle - bloudivý nerv (nervus vagus), techniku jeho uvolnění a to, co s tím vším má vlastně společné? Vstupujeme-li do kontaktu s bedernímu svaly, už vstupujeme do vlastního léčivého procesu. Po několika letech praxe s léčivými zvuky mohu říct, že vibrace hlasu má vliv na uvolňování vnitřních svalů tak, že se člověk "narovná" bez další svalové stimulace silou. Naší největší silou totiž často může být právě dobře zakořeněná vnímavost - pokud tělo vnímá samo sebe, už tímto se některé věci mohou přenastavit. A někdy se nepřenastaví - ale to často už známe příčinu a rozumíme tělu jako procesu, aby pak ona "forma" byla pravdivá. Úsilí zde není přítelem, je to odevzdávání se větší síle, než o kterou můžeme usilovat.

Přirozenou vlastností našeho těla je jakýsi stav "tekutění", který je také daný tím, že naše tělo na úrovni buněk je vodou, obecně se předpokládá, že v sobě máme 70-80 procent vody. Kurz bude proto zaměřen mimo jiné i na cvičení, jež mají schopnost v našem těle vyvolat uvolnění, pocity vlnění, hydratace. Je také návodem k procítění tohoto svalu, tedy stavu, který si můžeme navodit kdykoliv během dne, naučíme se tělo vnímat v jeho hloubce, lépe porozumíme tomu, jak funguje, a porozumíme také jeho moudrosti v zrcadlení naší cesty. Kurz je velkým přínosem pro ty, kteří mají problémy v oblasti dolních zad a bříška, pánve, kyčlí. Práce s ním nás zavede hluboko do těla, je to práce s pocity našeho těla a s naší energií. Cílem kurzu je porozumění sebe sama skrze prožitek těla a vnímání vlastní energie. Psoas se může stát naším učitelem na cestě životem, neboť jeho funkcí je informovat nás.

Nebudeme se zabývat klasickými protahovacími cviky, spíše porozumíme, skrze jemné nuance pohybů a jednoduchost, vzkazům, které se skrývají uvnitř hloubky našeho těla. Tento "základní" kurz je tak věnován hlavně tématům, která nás v souvislosti s bederní částí páteře nejvíce trápí. Jemnost rehabilitačních technik a práce s tekutinovým tělem na tomto kurzu nemá v podstatě kontraindikaci, vyjma např. těžkých psychických stavů.

CENA: 1700 Kč

REZERVACE: michaela.cusanova@seznam.cz nebo telefon 732 12 60 23 (stačí sms)