Děkuji všem svým učitelům. Seznam není úplný, inspirujících bytostí je mnoho… a jsou jimi také ženy i muži, kteří ke mně chodí na semináře a kurzy, a kteří se mnou v tomto okamžiku rezonují. Někdy jsou to slova a informace, jindy příběh, který se schovává pod nimi, střípky do mozaiky nebo celý díl... Mou první učitelkou a léčitelkou mi byla před skoro 20 lety Ernestina Velechovská a pak Maitreyi Piontek se svým ženským Tao, Děkuji Liz Koch za poznání nejhlubšího svalu a mnoha souvislostí, za velký dar, který mi byl dán v objevení vlastních hloubek. Velice mě oslovila osobnost Lindy Rabin, její energie a zkušenost 70 let života, Cherionne Menzam Sills a síla jejího léčení, kterou předávají skrze Continuum Movement a osobnost Bonnie Bainbridge Cohen, kde se snoubí moudrost se soucitem, ač její učení věnované pohybu mysli a těla nikdy toto slovo neobsahovalo. Brány radosti tantrického učení mi otevřel Daniel Odier, jehož přístup ve své jemnosti, hloubce a kultivovanosti dávných učení mi odkryl to, co jsem tak dlouho hledala. Na jógové cestě mi byla inspirací Ivana Knaislová, žena s až neuvěřitelnými znalostmi a dlouhou jógovou praxí (a také 3 již "odchovanými" dětmi a zaměstnáním ve státním školství v kombinaci s hloubkou a moudrostí její jógové praxe.. co dodat), Angela Farmer se svým celým příběhem a rebelstvím, Olivia Crooks se své jemnosti v dynamice, dr. Mukund Bhole, dr. Ganesh Mohan, oba s neopakovatelným přístupem k jógové terapii. Renata Sahani Skálová s tajemstvím pánevního dna... Mými průvodci byly na začátku ženy Katka Kramolišová a Denisa Palečková s Richardem Vojíkem, John Hawken, Helena Unmani, Sarita a Geho a mnoho dalších… J.

...něco ze vzdělávání se...ale je možné...že to nejdůležitější je někde jinde...

Nejvíce ale děkuji mým blízkým... za všechny okamžiky, kterých se mi dostává. Neboť stále si myslím, že ta nejvyšší duchovnost a umění je v "obyčejném" životě, kdy naše tělo, naše vztahy... je zrcadlením nás samých...